Mat från skogen

Innehållet i den här rapporten bygger på intervjuer med personer som har stor kunskap om den skogliga livsmedelssektorn. Rapporten finns att ladda ner som PDF längre ner på sidan.

Stor utvecklingspotential för mat från skogen

Livsmedelsproduktionen med utgångspunkt i skogslandskapet omfattar allt från bär, svamp och andra växter, till kött från ren och vilt av olika slag. Fisk skulle naturligtvis också kunna räknas in i den skogliga livsmedelssektorn, men det har inte gjorts inom ramen för denna intervjustudie.

Huvuddelen av de firmor och företag som producerar, förädlar eller säljer livsmedelsprodukter från skogen är småskaliga. De är också utspridda över hela Västerbotten med få tendenser till klusterbildning. Den skogliga livsmedelssektorn skapar trots det många arbetstillfällen i länets landsbygder och bidrar på så sätt till en levande landsbygd.

Möjligheterna att utveckla förädlingsgraden av livsmedel från Västerbottens skogar bedöms som mycket stor, men det finns också åtskilliga utmaningar som hindrar en positiv utveckling av branschen, t ex varierande tillgång på råvara och brist på personal och kompetens.

Intervjuundersökning

Innehållet i den här rapporten bygger på telefonintervjuer som journalisten Bertholof Brännström har gjort med personer som har stor kunskap om den skogliga livsmedelssektorn. De som intervjuats är: Anders Skum (Anders Skum Fjällvilt AB), Annelise Harnesk (Svamp i norr ek för), Christian Frelsöy (Hushållningssällskapet), Gun Lidestav (Rikare skog, SLU), Leif Alnersson (Inlandsmat), Lena Friborg (Region Västerbotten/Skogsprogrammet Västerbotten), Lena M Nilsson (Vaartoe, Umeå universitet), Matti Sarala (Polarica) och Roger Uddstål (RISE).

Ruth Holmqvist och Ulla Blomqvist har bidragit med värdefulla kompletteringar till version 2 av rapporten. Anders Esselin (Skogsprogrammet Västerbotten) har varit redaktör för rapporten.

Vill du kommentera eller komplettera denna rapport? Skicka då ett mail till: info@skogsprogramvasterbotten.se

Ladda ner PDF

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbotens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem