Mat från skogen

Temaområdet kommer att genomföra sina skrivarverkstäder den 8–9 oktober i Lycksele. Delrapporten publiceras så snart den är justerad.

Matfrånskogen

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbotens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem