Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Mål

 • Skogen och dess värdekedja ska bidra till en global hållbar utveckling och
  genomförandet av Agenda 2030. Skogen ska inkluderas som en profilfråga i svenskt
  internationellt samarbete. Export- och investeringsfrämjande ska stärkas och synergier ska
  tillvaratas med utvecklingsarbete där det är lämpligt inom det skogliga området. Det
  nationella självbestämmandet över skogsfrågor ska värnas inom EU-arbetet.

Vägar framåt

En förstärkt internationell marknadsföring

 • Varför: För att öka export och investeringar samt profilera Västerbotten som ett modellområde för en framväxande bioekonomi.
 • Hur: Bland annat genom att lyfta fram den västerbottniska naturen, kulturen och kunnandet, samt förnybara (bioekonomiska) produkter och tjänster på en internationell marknad.

En aktivare roll i internationella samarbeten

 • Varför: För att skapa kontaktnät, utbyta idéer, lära och få inspiration av omvärlden.
 • Hur: Bland annat genom att delta i internationellt/makroregionalt samarbete kring hållbart skogsbruk och mångbruk i skogen, framför allt inom Sveriges närområde utifrån EU:s strategi för Östersjöregionen, samt stärka Västerbottens roll i t.ex. Europaforum, Barentssamarbetet och Arktissamarbetet.

Ett hållbart brukande och bevarande av skogen

 • Varför: För att öka bidraget till Agenda 2030 och de globala målen från den västerbottniska skogen och alla dess värdekedjor.
 • Hur: Bland annat genom att analysera skogliga verksamheter och värdekedjor med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Exempel pågående och genomförda aktiviteter – klicka för att läsa

EU-projektet SUPERB

Skog och skogliga verksamheter i Barentsområdet

EU och skogarna

Toppmöte i Finland om hållbart skogsbruk och byggande i trä

 

Hem Hem