Älgar, skog och betesskador i norra Sverige

Älgar, skog och betesskador i norra Sverige

Älgar, skog och betesskador i norra Sverige

Att bidra till ökad ömsesidig tillit i den konfliktfyllda frågan om älgar, skog och betesskador var huvudsyftet när Skogsprogram Västerbotten – med stöd av skogsprogrammen i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län – bjöd in till konferens i Umeå den 17 december 2019. Och intresset var stort. 95 engagerade personer deltog.

Ambitionen var att genom presentationer, frågestunder och gruppdiskussioner tydliggöra vad vi egentligen vet om älgar, skog och betesskador i norra Sverige; öka kunskapen om grundläggande skillnader i värderingar; och tillsammans identifiera möjliga vägar framåt.

Enligt den utvärdering som gjordes i slutet av konferensen gav deltagarna konferensen ett snittbetyg på 7,63 på en 10-gradig skala. Om denna utvärdering, program, resultat från gruppdiskussioner och vilka som deltog kan du läsa genom att klicka här.

Presentationer

Carl-Johan Lindström, handläggare Naturvårdsverket

Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist Skogsstyrelsen

Göran Ericsson, professor viltekologi Sveriges lantbruksuniversitet

Camilla Sandström, professor statsvetenskap Umeå universitet, och Sabrina Dressel, doktorand SLU

Märtha Wallgren, seniorforskare Skogforsk

Erland Mårald, professor idéhistoria Umeå universitet

Media

SVT Nyheter/Västerbotten: Tillit och samarbete viktigt för älgförvaltning

TV4 Nyheterna: Obalans mellan älgarna och skogen – maten räcker inte till

Jägareförbundet Västerbottens webbplats: Jägareförbundet på framåtsyftande älgkonferens

Mer att läsa

Skogsstyrelsen (2019). Skogsbrukets kostnader för viltskador. RAPPORT 2019/16

Naturvårdsverket (2018). Uppföljning av mål inom älgförvaltningen. Redovisning av regeringsuppdrag. Skrivelse 2018-11-27

Camilla Sandström, Sabrina Dressel och Göran Ericsson (2019). Adaptiv älgförvaltning nr 19: Vad kan vi lära av goda exempel? Fakta Skog nr 4:2019

 

Hem Hem