De västerbottniska skogarnas kulturarv

De västerbottniska skogarnas kulturarv

De västerbottniska skogarnas kulturarv

I Västerbotten finns en stor del av fornlämningarna och kulturmiljöerna i skogen. Här finns lämningar som visar hur bland annat samer, jägare, fiskare, jord- och skogsbrukare använt sig av skogens resurser. Kulturarvet består också av det så kallade immateriella kulturarvet, det vill säga allt det som inte lämnar några synliga spår efter sig. Exempel på sådant är traditioner, platsnamn och berättelser om människor, händelser och platser.

Omfattande lokalt engagemang

I länet finns många institutioner och ett omfattande lokalt engagemang för att bevara, använda och utveckla länets kulturarv. Kulturarvet bidrar på så sätt också till att forma och omforma lokala identiteter. Kulturmiljöerna har även potential att ge pedagogiska upplevelser, möjligheter till integrering och delaktighet, samt bidra till kunskapsuppbyggnad av skogens historiska skeenden genom forskning och dokumentation. För samer besitter kulturmiljöer ett särskilt värde i överföringen av traditionell kunskap mellan generationer.

En bygd rik på kulturmiljöer bibehåller sin attraktivitet och kan bidra till ett samhälle där människor vill stanna och medverka till en positiv befolkningstillväxt. Därmed har kulturmiljöer potential att bidra till både kulturella ekosystemtjänster och regional tillväxt och utveckling.

Skogarnas kulturarv och Skogsprogram Västerbotten

På grund av ovan nämnda anledningar är skogarnas kulturarv viktigt för Skogsprogram Västerbotten. Därför har skogsprogrammet genomfört några aktiviteter i nära samarbete med flera andra organisationer.

På sikt är ambitionen att få till ett större projekt om de västerbottniska skogarnas kulturarv, och förmodligen då med fokus på det immateriella kulturarvet.

Kunskapskällor

För dig som vill veta mer om de västerbottniska skogarnas kulturarv, eller kanske söka information om en speciellt plats eller berättelse, finns det många källor att ösa ur. Några av dem listas nedan. Om du klickar på texten kommer du till organisationernas webbsidor.

Västerbottens museum, Sök i samlingarna

Skellefteå museum, samlingar och dokumentation

Regionala enskilda arkiv

Lokala och regionala arkiv med allmänna handlingar

Umeå universitets arkiv och samlingar

Nationella arkiv

Kontaktpersoner

Hem Hem