Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Möte i Bordeaux för EU-projektet SUPERB

24 maj 2023

Sista veckan i april samlades drygt 70 representanter från EU-projektets SUPERBs ledning och de 12 europeiska demonstrationsområdena för ett möte i Bordeaux, Frankrike. Fyra representanter för det svenska demonstrationsområdet, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, fanns på plats.

Under veckan hölls en mängd möten för alla deltagare, ännu fler mindre möten som gick parallellt, styrgruppsmöten och en exkursion i det franska demoområdet Aquitaine. Bland annat diskuterades frågor om praktiska restaureringsåtgärder, uppskalning, styrmedel, kommunikation och deltagande, samt möjlig framtida finansiering av restaurering av skog.

Fyra representanter för det svenska demonstrationsområdet, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, fanns på plats: Åsa Granberg (Länsstyrelsen Västerbotten), Johan Svensson och Bengt Gunnar Jonsson (SLU), samt Anders Esselin (Skogsprogram Västerbotten/Man & Nature).

Åsa Granberg:

– SUPERB är ett stort och ambitiöst projekt och därför är det nödvändigt att träffas så här ibland. Under veckan i Bordeaux fick jag en bättre förståelse för vad som ska göras i projektet och vad de andra demonstrationsområdena i Europa gör.

– Under 2023 har vårt demonstrationsområde Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka en plats i SUPERBs styrgrupp och i Bordeaux deltog vi i ett styrgruppsmöte, vilket var intressant och spännande. Bland annat var det intressant att träffa Colombe Warin som är SUPERBs kontaktperson i EU-kommissionen.

Johan Svensson:

– Det viktigaste med mötet var att få träffa och prata med folk från SUPERBs andra demonstrationsområden i Europa och SUPERBs ledning.

– Något jag i och för sig redan visste men som blev tydligare på mötet i Bordeaux är att förutsättningarna för, och målen med, restaurering av skog är extremt olika i olika delar av Europa.

Bengt Gunnar Jonsson:

– Det är absolut nödvändigt att träffas på det här sättet och få till ett informationsutbyte så att vi förstår vad som förväntas och hur vi kan bidra för hela projektets bästa.

– Under mötet i Bordeaux hade vi många diskussioner om så kallad ”uppskalning”, dvs hur vi ska lyckas dra nytta av och skala upp de lärdomar som görs i projektet efter projektets slut. För mig blev det väldigt tydligt att just uppskalning är en stor och central del av SUPERB.

Klicka här för att läsa mer om det franska demonstrationsområdet Aquitaine

Klicka här för att läsa mer om EU-projektet SUPERB

Text och bild: Anders Esselin

Fler nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

4 juni 2024

Slöjd och skratt i solsken

Lördagen den 18 maj var det dags för Skogsungdomarnas sista aktivitet innan sommaren. Den här gången stod slöjdande på schemat och dagens huvudperson var Johannes Larson, post-doc på SLU och aktiv i Ersboda Slöjdförening.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer
Hem Hem