Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Möte i Bordeaux för EU-projektet SUPERB

24 maj 2023

Sista veckan i april samlades drygt 70 representanter från EU-projektets SUPERBs ledning och de 12 europeiska demonstrationsområdena för ett möte i Bordeaux, Frankrike. Fyra representanter för det svenska demonstrationsområdet, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, fanns på plats.

Under veckan hölls en mängd möten för alla deltagare, ännu fler mindre möten som gick parallellt, styrgruppsmöten och en exkursion i det franska demoområdet Aquitaine. Bland annat diskuterades frågor om praktiska restaureringsåtgärder, uppskalning, styrmedel, kommunikation och deltagande, samt möjlig framtida finansiering av restaurering av skog.

Fyra representanter för det svenska demonstrationsområdet, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, fanns på plats: Åsa Granberg (Länsstyrelsen Västerbotten), Johan Svensson och Bengt Gunnar Jonsson (SLU), samt Anders Esselin (Skogsprogram Västerbotten/Man & Nature).

Åsa Granberg:

– SUPERB är ett stort och ambitiöst projekt och därför är det nödvändigt att träffas så här ibland. Under veckan i Bordeaux fick jag en bättre förståelse för vad som ska göras i projektet och vad de andra demonstrationsområdena i Europa gör.

– Under 2023 har vårt demonstrationsområde Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka en plats i SUPERBs styrgrupp och i Bordeaux deltog vi i ett styrgruppsmöte, vilket var intressant och spännande. Bland annat var det intressant att träffa Colombe Warin som är SUPERBs kontaktperson i EU-kommissionen.

Johan Svensson:

– Det viktigaste med mötet var att få träffa och prata med folk från SUPERBs andra demonstrationsområden i Europa och SUPERBs ledning.

– Något jag i och för sig redan visste men som blev tydligare på mötet i Bordeaux är att förutsättningarna för, och målen med, restaurering av skog är extremt olika i olika delar av Europa.

Bengt Gunnar Jonsson:

– Det är absolut nödvändigt att träffas på det här sättet och få till ett informationsutbyte så att vi förstår vad som förväntas och hur vi kan bidra för hela projektets bästa.

– Under mötet i Bordeaux hade vi många diskussioner om så kallad ”uppskalning”, dvs hur vi ska lyckas dra nytta av och skala upp de lärdomar som görs i projektet efter projektets slut. För mig blev det väldigt tydligt att just uppskalning är en stor och central del av SUPERB.

Klicka här för att läsa mer om det franska demonstrationsområdet Aquitaine

Klicka här för att läsa mer om EU-projektet SUPERB

Text och bild: Anders Esselin

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

15 januari 2024

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem