Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Möte i Bordeaux för EU-projektet SUPERB

24 maj 2023

Sista veckan i april samlades drygt 70 representanter från EU-projektets SUPERBs ledning och de 12 europeiska demonstrationsområdena för ett möte i Bordeaux, Frankrike. Fyra representanter för det svenska demonstrationsområdet, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, fanns på plats.

Under veckan hölls en mängd möten för alla deltagare, ännu fler mindre möten som gick parallellt, styrgruppsmöten och en exkursion i det franska demoområdet Aquitaine. Bland annat diskuterades frågor om praktiska restaureringsåtgärder, uppskalning, styrmedel, kommunikation och deltagande, samt möjlig framtida finansiering av restaurering av skog.

Fyra representanter för det svenska demonstrationsområdet, Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, fanns på plats: Åsa Granberg (Länsstyrelsen Västerbotten), Johan Svensson och Bengt Gunnar Jonsson (SLU), samt Anders Esselin (Skogsprogram Västerbotten/Man & Nature).

Åsa Granberg:

– SUPERB är ett stort och ambitiöst projekt och därför är det nödvändigt att träffas så här ibland. Under veckan i Bordeaux fick jag en bättre förståelse för vad som ska göras i projektet och vad de andra demonstrationsområdena i Europa gör.

– Under 2023 har vårt demonstrationsområde Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka en plats i SUPERBs styrgrupp och i Bordeaux deltog vi i ett styrgruppsmöte, vilket var intressant och spännande. Bland annat var det intressant att träffa Colombe Warin som är SUPERBs kontaktperson i EU-kommissionen.

Johan Svensson:

– Det viktigaste med mötet var att få träffa och prata med folk från SUPERBs andra demonstrationsområden i Europa och SUPERBs ledning.

– Något jag i och för sig redan visste men som blev tydligare på mötet i Bordeaux är att förutsättningarna för, och målen med, restaurering av skog är extremt olika i olika delar av Europa.

Bengt Gunnar Jonsson:

– Det är absolut nödvändigt att träffas på det här sättet och få till ett informationsutbyte så att vi förstår vad som förväntas och hur vi kan bidra för hela projektets bästa.

– Under mötet i Bordeaux hade vi många diskussioner om så kallad ”uppskalning”, dvs hur vi ska lyckas dra nytta av och skala upp de lärdomar som görs i projektet efter projektets slut. För mig blev det väldigt tydligt att just uppskalning är en stor och central del av SUPERB.

Klicka här för att läsa mer om det franska demonstrationsområdet Aquitaine

Klicka här för att läsa mer om EU-projektet SUPERB

Text och bild: Anders Esselin

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem