EU-projektet SUPERB

SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services) är ett Horizon 2020-projekt inom EU:s gröna giv.

Syfte

  • Att utveckla kunskap om, skapa förutsättningar för, och genomföra storskalig restaurering av skogar och skogslandskap i hela Europa – i samarbete med lokalsamhällen, markägare och andra partners.

Klicka här för att se SUPERBs övergripande mål

Svenska nyhetsbrev

Rapporter från projektet

Projekttid

  • 2022–2025

Demo-områden

  • 12 demo-områden i Europa, varav ett är Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka i Sverige. Dessa områden representerar inte bara mångfalden av utmaningar i europeiska skogar och det breda utbudet av nödvändiga restaureringsåtgärder, utan beaktar också hela socio-ekologiska system inklusive människors behov av ekosystemvaror och tjänster.

Projektägare

  • Lead partner: European Forest Institute (EFI)
  • Sammanlagt 36 partners i 12 europeiska länder
  • Svenska partners: SLU och Länsstyrelsen Västerbotten (Biosfärområde Vindelälven Juhttátahkka, Västerbottens regionala skogsprogram och Skogsstyrelsen)

Svensk projektgrupp

  • Åsa Granberg (projektledare, Länsstyrelsen Västerbotten), Johan Svensson (projektledare, SLU), Bengt-Gunnar Jonsson (Mittuniversitetet/SLU), Anders Esselin (Man & Nature AB/Skogsprogram Västerbotten), Magnus Magnusson (Skogsstyrelsen), Helena Dehlin (Skogsstyrelsen), Navinder Singh (SLU)

Svensk rådgivande grupp

  • Anette Andersson (Naturvårdsverket), Anna Hamilton (Skogsstyrelsen), Ann-Kristin Vinka (Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka), Björn Jonsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Göran Ståhl (SLU), Karin Fällman (Skogssällskapet), Mikael Bergström (Länsstyrelsen Västerbotten), Peter Bergman (Sveaskog)

Mer info om projektet

SUPERB:s officiella webbplats (eng)

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka (Skogsprogrammet juni 2021)

SUPERB to promote forest restoration and adaptation across Europe (EFI dec 2021)

Project description (European commission 2021)

Kontaktpersoner svenska delen av SUPERB

Åsa Granberg, Länsstyrelsen Västerbotten, asa.granberg@lansstyrelsen.se

Johan Svensson, SLU, johan.svensson@slu.se 

Hem Hem