Äntligen ett fysiskt möte med skogsprogrammets programråd

10 oktober 2022

Sedan Västerbottens regionala skogsprograms programråd bildades våren 2021 har programrådet samlats vid fem tillfällen. De fyra första mötena var digitala på grund av pandemin, men den 6 oktober – äntligen – kunde programrådet ses på plats i Sessionssalen på Länsstyrelsen i Umeå.

Sammanlagt deltog 19 personer och programmet bestod av fyra punkter

  • Presentation av Gustaf Nygren, fabrikschef SCA Obbola – om SCA Obbola
  • Presentation av Therese Bjärstig, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet – om Umeå universitet och statsvetenskapliga institutionen
  • Presentation av Anna-Karin Karlsson, RISE, och sedan diskussion – om skogens alla bär
  • Fotografering inför en jubileumsutställning på Västerbottens Museum med anledning av Riksskogstaxeringens och Försöksparkernas 100 åriga historia. Utställningen, med arbetsnamnet ”Hur många träd finns det i skogen?”, invigs 4 mars 2023 på Västerbottens Museum och ska sedan vandra vidare till andra länsmuseer. 

Efter tre timmars intensivt möte bjöd landshövding Helene Hellmark Knutsson programrådet på lunch i residenset.

Text: Anders Esselin

Klicka här för att läsa mer om programrådet (ansvar/uppgifter och deltagare)

 

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem