Äntligen ett fysiskt möte med skogsprogrammets programråd

10 oktober 2022

Sedan Västerbottens regionala skogsprograms programråd bildades våren 2021 har programrådet samlats vid fem tillfällen. De fyra första mötena var digitala på grund av pandemin, men den 6 oktober – äntligen – kunde programrådet ses på plats i Sessionssalen på Länsstyrelsen i Umeå.

Sammanlagt deltog 19 personer och programmet bestod av fyra punkter

  • Presentation av Gustaf Nygren, fabrikschef SCA Obbola – om SCA Obbola
  • Presentation av Therese Bjärstig, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet – om Umeå universitet och statsvetenskapliga institutionen
  • Presentation av Anna-Karin Karlsson, RISE, och sedan diskussion – om skogens alla bär
  • Fotografering inför en jubileumsutställning på Västerbottens Museum med anledning av Riksskogstaxeringens och Försöksparkernas 100 åriga historia. Utställningen, med arbetsnamnet ”Hur många träd finns det i skogen?”, invigs 4 mars 2023 på Västerbottens Museum och ska sedan vandra vidare till andra länsmuseer. 

Efter tre timmars intensivt möte bjöd landshövding Helene Hellmark Knutsson programrådet på lunch i residenset.

Text: Anders Esselin

Klicka här för att läsa mer om programrådet (ansvar/uppgifter och deltagare)

 

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer
Hem Hem