Äntligen ett fysiskt möte med skogsprogrammets programråd

10 oktober 2022

Sedan Västerbottens regionala skogsprograms programråd bildades våren 2021 har programrådet samlats vid fem tillfällen. De fyra första mötena var digitala på grund av pandemin, men den 6 oktober – äntligen – kunde programrådet ses på plats i Sessionssalen på Länsstyrelsen i Umeå.

Sammanlagt deltog 19 personer och programmet bestod av fyra punkter

  • Presentation av Gustaf Nygren, fabrikschef SCA Obbola – om SCA Obbola
  • Presentation av Therese Bjärstig, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet – om Umeå universitet och statsvetenskapliga institutionen
  • Presentation av Anna-Karin Karlsson, RISE, och sedan diskussion – om skogens alla bär
  • Fotografering inför en jubileumsutställning på Västerbottens Museum med anledning av Riksskogstaxeringens och Försöksparkernas 100 åriga historia. Utställningen, med arbetsnamnet ”Hur många träd finns det i skogen?”, invigs 4 mars 2023 på Västerbottens Museum och ska sedan vandra vidare till andra länsmuseer. 

Efter tre timmars intensivt möte bjöd landshövding Helene Hellmark Knutsson programrådet på lunch i residenset.

Text: Anders Esselin

Klicka här för att läsa mer om programrådet (ansvar/uppgifter och deltagare)

 

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem