Skogsriket och skogslänet

Sedan 2012 har länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, i samarbete med Skogsstyrelsen och företrädare för skogsföretag, branschorganisationer och forskningen, bedrivit en process med namnet Skogsriket. Syftet med Skogsriket har varit att arbeta aktivt med att vidareutveckla länens näringsliv med skogen som bas och samtidigt ge fler kunskap om vilken resurs våra skogar är. 2017 bytte Skogsriket namn till Skogslänet i både Västerbotten och Norrbotten.

Under åren har de ingående parterna var för sig, men även tillsammans, drivit frågor som jämställdhet, integration, besöksnäring, samt träbyggande. Fokus har varit på framförallt utveckling och innovation, samt kommunikationsinsatser. Skogslänet har till exempel arrangerat sektorsövergripande workshops och seminarier, utvecklat ett koncept för jämställdhetsarbete, sammanfört olika branscher och kompetenser, skrivit debattartiklar och pressmeddelanden, deltagit på mässor och konferenser och arrangerat träffar med politiker. Att tillsammans lyfta fram gemensamma frågor ger en större legitimitet och kraft i budskapet.

Skogslänet kommer att fortsätta sin verksamhet och även fungera som en kvalificerad referensgrupp åt skogsprogrammet i Västerbottens län.

Rapporter från Skogsrikets/Skogslänets arbete:

JämLYS Skogssektorn 2011

Avsiktsförklaring jämställd skogssektor, Skogslänet Västerbotten

Hem Hem