Besöksnäring och friluftsliv

Temaområdet genomförde sin skrivarverkstad den 7–8 oktober 2019 i Lycksele. Rapporten finns att ladda ner som PDF längre ned på den här sidan.

Friluftsliv och besöksnäring

I den här rapporten ger representanter för myndigheter, kommuner, museer, intresseorganisationer, destinationsbolag, företagare inom besöksnäringen m.fl. sin syn på hur friluftslivet och besöksnäringen kopplad till länets skogar är organiserad, vilka värden friluftslivet och besöksnäringen skapar idag, samt friluftslivets och besöksnäringens utmaningar och möjligheter.

I rapporten beskrivs hur friluftslivet och besöksnäringen kopplad till de västerbottniska skogarna skapar ekonomiska värden, sociala värden och främjar hälsa och välbefinnande.

De personer som har bidragit i skrivandet av rapporten ser också en del utmaningar, bl.a. att det är svårt att hävda friluftslivets och besöksnäringens intressen i fysisk planering. Exempel på andra utmaningar är avsaknad av funktionell infrastruktur, konkurrens mellan olika intressen i skogen och problem med kompetensförsörjning för besöksnäringen.

De möjligheter som beskrivs i rapporten handlar bland annat om Västerbotten som ett föredöme som hållbar destination, ökad samverkan mellan olika intressen i skogen och ett större intresse för skogens alla värden hos allmänheten.

Ladda ner PDF

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbottens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem