Natur- och miljövård

Temaområdet har genomfört sina skrivarverkstäder den 25 april och 15 maj. Delrapporten publiceras så snart den är justerad. I skrivandet har följande personer deltagit: Christer Wilhelmsson (SOF/Birdlife), Christine Ritke (Naturskyddsföreningen), Elisabet Andersson (Skogsstyrelsen), Gunilla Forsgren Johansson (Länsstyrelsen Västerbotten), Helena Delin (Skogsstyrelsen), Joakim Hjältén (SLU), Johan Svensson (SLU), Micael Jonsson (Umeå universitet), Peter Lundström (Skellefteå kommun), Sören Uppsäll (Länsstyrelsen Västerbotten).

Natur-ochmiljövård

Hem Hem