Natur- och miljövård

Temaområdet genomförde sina skrivarverkstäder den 25 april och 15 maj. Delrapporten publiceras så snart den är justerad.

Natur- och miljövård

Följande personer deltog i skrivarverkstäderna: Christer Wilhelmsson (SOF/Birdlife), Christine Ritke (Naturskyddsföreningen), Elisabet Andersson (Skogsstyrelsen), Gunilla Forsgren Johansson (Länsstyrelsen Västerbotten), Helena Delin (Skogsstyrelsen), Joakim Hjältén (SLU), Johan Svensson (SLU), Micael Jonsson (Umeå universitet), Peter Lundström (Skellefteå kommun), Sören Uppsäll (Länsstyrelsen Västerbotten).

Anders Esselin (Skogsprogrammet Västerbotten) är redaktör för rapporten.

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbottens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem