Pågående projekt: SUPERB

SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services) är ett Horizon 2020-projekt inom EU:s gröna giv.

Syfte

 • Att utveckla kunskap om, skapa förutsättningar för, och genomföra storskalig restaurering av skogar och skogslandskap i hela Europa – i samarbete med lokalsamhällen, markägare och andra partners. 

Mål

 1. Prova olika restaureringsmetoder i tolv storskaliga demonstrationsområden över hela Europa.
 2. Leverera evidensbaserad praktisk kunskap om hållbar och framgångsrik förvaltning, styrning och finansiering av restaurering.

 3. Öka samhällets stöd för restaurering för restaurering.

 4. Starta en interaktiv marknadsplats för restaureringsåtgärder online.

 5. Utveckla en flerspråkig evidensbaserad plattform med manualer och riktlinjer för restaurering av skogsekosystem.

 6. Bygga ett stort och starkt nätverk med olika intressenter, och på så sätt en rörelse för utveckling, kunskapsöverföring och uppskalning av transformativa metoder och åtgärder för skogsrestaurering.

Projekttid

 • 2022–2025

Modellområden

 • 12 modellområden i Europa, inklusive Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka i Sverige. Dessa områden representerar inte bara mångfalden av utmaningar i europeiska skogar, och det breda utbudet av nödvändiga restaureringsåtgärder, utan beaktar också hela socio-ekologiska system inklusive människors behov av ekosystemvaror och tjänster.

Projektägare

 • Lead partner: European Forest Institute (EFI)
 • Sammanlagt 36 partners i 12 europeiska länder
 • Svenska partners: SLU och Länsstyrelsen Västerbotten (Biosfärområde Vindelälven Juhttátahkka, Västerbottens regionala skogsprogram och Skogsstyrelsen)

Finansiärer

 • EU

Delrapporter från projektet

 

Mer info om projektet

SUPERB:s officiella webbplats (eng)

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka (Skogsprogrammet juni 2021)

SUPERB to promote forest restoration and adaptation across Europe (EFI dec 2021)

Project description (European commission 2021)

Hem Hem