Pågående projekt: SUPERB

SUPERB - Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services

Mål

  • Att utveckla kunskap om, skapa förutsättningar för, och genomföra storskalig restaurering av skogar och skogslandskap i hela Europa.

Projekttid

  • 2022–2025

Modellområden

  • 12 modellområden i Europa, inklusive Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka i Sverige

Projektägare

  • Lead partner: European Forest Institute (EFI)
  • Sammanlagt 36 partners i 12 europeiska länder
  • Svenska partners: SLU, Biosfärområde Vindelälven Juhttátahkka och Västerbottens regionala skogsprogram

Finansiärer

  • EU

Delrapporter från projektet

 

Mer info om projektet

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka (Skogsprogrammet juni 2021)

SUPERB to promote forest restoration and adaptation across Europe (EFI dec 2021)

Project description (European commission 2021)

Hem Hem