Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Första möte med referensgrupp inom EU-projektet SUPERB

31 augusti 2022
Den 31 augusti hölls ett första referensgruppsmöte i Lycksele inom ramen för den svenska delen av EU-projektet SUPERB. 16 personer som representerade olika skogliga verksamheter i Vindelådalen deltog. 

Eftersom SUPERB i grova drag handlar om att utforska och genomföra restaurering av skog för olika ändamål och behov, så var syftet med mötet att informera om och diskutera SUPERB och arbetsplanen för den svenska delen av SUPERB. Under dagen kom deltagarna med många kloka frågor, förslag och synpunkter som kommer att vara mycket värdefulla  i fortsättningen av projektet.

EU-projektet SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services) fokuserar tolv modellområden i Europa, inklusive Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka i Sverige. Svenska partners är SLU och Länsstyrelsen Västerbotten, och via länsstyrelsen Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka och Västerbottens regionala skogsprogram.

 

Klicka här för mer info om SUPERB

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer
Hem Hem