Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Första möte med referensgrupp inom EU-projektet SUPERB

31 augusti 2022
Den 31 augusti hölls ett första referensgruppsmöte i Lycksele inom ramen för den svenska delen av EU-projektet SUPERB. 16 personer som representerade olika skogliga verksamheter i Vindelådalen deltog. 

Eftersom SUPERB i grova drag handlar om att utforska och genomföra restaurering av skog för olika ändamål och behov, så var syftet med mötet att informera om och diskutera SUPERB och arbetsplanen för den svenska delen av SUPERB. Under dagen kom deltagarna med många kloka frågor, förslag och synpunkter som kommer att vara mycket värdefulla  i fortsättningen av projektet.

EU-projektet SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services) fokuserar tolv modellområden i Europa, inklusive Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka i Sverige. Svenska partners är SLU och Länsstyrelsen Västerbotten, och via länsstyrelsen Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka och Västerbottens regionala skogsprogram.

 

Klicka här för mer info om SUPERB

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 september 2023

Programrådsmöte om skog – i skogen

Vad är egentligen schackrutehuggning och hur kan man restaurera en lövskog? Och vad är poängen med sådana åtgärder? Det var frågor på agendan när programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram samlades för en exkursion i närheten av Umeå den 25 september.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer
Hem Hem