Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Första möte med referensgrupp inom EU-projektet SUPERB

31 augusti 2022
Den 31 augusti hölls ett första referensgruppsmöte i Lycksele inom ramen för den svenska delen av EU-projektet SUPERB. 16 personer som representerade olika skogliga verksamheter i Vindelådalen deltog. 

Eftersom SUPERB i grova drag handlar om att utforska och genomföra restaurering av skog för olika ändamål och behov, så var syftet med mötet att informera om och diskutera SUPERB och arbetsplanen för den svenska delen av SUPERB. Under dagen kom deltagarna med många kloka frågor, förslag och synpunkter som kommer att vara mycket värdefulla  i fortsättningen av projektet.

EU-projektet SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services) fokuserar tolv modellområden i Europa, inklusive Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka i Sverige. Svenska partners är SLU och Länsstyrelsen Västerbotten, och via länsstyrelsen Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka och Västerbottens regionala skogsprogram.

 

Klicka här för mer info om SUPERB

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

12 januari 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad. En tredjedel av vattnen i skogen saknade kantzoner. Uppemot hälften av en minskad avverkning i Sverige kan flytta till andra länder. Mer skador på kulturlämningar i norra Norrland 2022. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

7 december 2022

Noterat i nyhetsflödet oktober och november 2022

Europas skogars motståndskraft mot klimatförändringar ska undersökas. Forskare framställer el ur trä. Kyrkan lovar anpassa skogsbruk i renskötselområden. Fler järvar men färre lodjur i Västerbottens län. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under oktober och november.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

1 december 2022

Nyhetssvep departement och myndigheter

Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035. Dikeskartan – mer än bara en karta. Hyggesfritt allt hetare. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

30 november 2022

Toppmöte i Finland om hållbart skogsbruk och byggande i trä

Torsdagen den 24 november hölls evenemanget Into the Woods i Esbo, Finland. Evenemanget var en del av initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus och hade till syfte att samla europeiska beslutsfattare för att föra diskussioner om hållbar utveckling och skogens betydelse för den byggda miljön. Västerbottens regionala skogsprogram representerades på plats av Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

1 november 2022

Ny webbplats för Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Nu har kompetenscentret lanserat en ny webbplats.

Läs mer
Hem Hem