Pågående: Skogsprogrammets ungdomsråd

Syfte

 • Att erbjuda västerbottniska ungdomar en möjlighet att få mer erfarenhet av, och kunskap om, skog och skogsfrågor
 • Att bredda skogsprogrammets diskussioner och verksamhet med ungdomars perspektiv, kunskaper och åsikter
 • Att främja internationellt samarbete mellan ungdomar i Barentsregionen

Mål

 • Ett etablerat, aktivt och väl fungerande ungdomsråd

Projektstatus

 • Förberedelser under 2022, bland annat utforskande av olika ungdomsorganisationer som sammanställdes i rapporten "Youth participation in issues related to multipel ute of forests and sustanable development of local communities (se nedan under "Mer info om projektet)
 • Under våren 2023 ska tre ungdomsledare rekryteras, som i sin tur ska rekrytera ytterligare 15–20 ungdomar. Därefter är planen att ungdomsrådet – utifrån sina egna önskemål – ska genomföra exkursioner, arbetsplatsbesök, utbyten med andra ungdomsgrupper i Barentsregionen med mera.

Projekttid

 • 2022–2024

Projektägare

 • Västerbottens regionala skogsprogram i samarbete med forskningsplattformen Future Forests

Projektledare

 • Maria Grånemo (Västerbottens regionala skogsprogram/Skogsstyrelsen) och Erika Skilström (Umeå universitet/Future Forests)
 • Tre ungdomsledare

Finansiärer

 • Västerbottens regionala skogsprogram och Future Forests

Mer info om projektet

Hem Hem