Temarapporter om skogliga verksamheter

Temarapporter om skogliga verksamheter

Temarapporter om skogliga verksamheter

2019–2020, inför arbetet med att ta fram strategi och handlingsplan för Skogsprogram Västerbotten, genomfördes skrivarverkstäder, intervjuer och genomgång av en mängd artiklar, rapporter och statistik. Resultatet blev åtta rapporter om olika skogliga verksamheter/temaområden.

Rapporterna skrevs utifrån deltagarnas perspektiv, kunskaper och ambitionsnivå. Syftet var att rapporternas ska spegla olika intressen och intressenters syn på skogen och skogssektorn.

Du kan ladda ner rapporterna genom att klicka på rubrikerna nedan.

Friluftsliv och besöksnäring

Kulturmiljövård

Mat från skogen

Natur- och miljövård

Rennäring

Skogsbruk

Skogsteknik

Träindustri

Bilden är på deltagarna i skrivarverkstaden som handlade om skogsbruk.

Hem Hem