Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Möte i Lycksele om landsbygder i förändring

27 oktober 2022

Den 26 november träffades organisationer, ideella föreningar, företag, beslutsfattare, tjänstepersoner och inte minst intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor i Lycksele för att prata om landsbygder i förändring.

Bland talarna fanns Helena Österlind, Västerbottens regionala skogsprogram, och Pär Lärkeryd, Norra skog, som tillsammans pratade under rubriken ”Jämställdhet – en förutsättning för morgondagens levande landsbygd” (bilden). De berättade om hur jämställdhetsfrågor hjälper till att driva samhällsutvecklingen, att en inbjudande värdegrund är något av det viktigaste för regional utveckling, och att vi måste tänka annorlunda om vi ska klara långsiktig hållbarhet.

Övriga talare under dagen var: Lina Bjerke (Handelshögskolan Jönköping), Maria Bergstén (Mötesplats Stöcke), Maria Gustavsson (Landsbygdsnätverket), Ann-Helen Meyer von Bremen (journalist och författare), Elin Bystedth (Kristineberg Fritid) och Isak Utsi (Arjeplogs kommun).

Landshövding Helene Hellmark Knutsson och Roland Sjögren, kommunalråd i Lycksele, inledde och avslutade dagen.

Landsbygdsforum i Lycksele den 26 oktober arrangerades av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Lycksele kommun, Leader Lappland och Västerbottens regionala skogsprogram.

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem