Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Möte i Lycksele om landsbygder i förändring

27 oktober 2022

Den 26 november träffades organisationer, ideella föreningar, företag, beslutsfattare, tjänstepersoner och inte minst intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor i Lycksele för att prata om landsbygder i förändring.

Bland talarna fanns Helena Österlind, Västerbottens regionala skogsprogram, och Pär Lärkeryd, Norra skog, som tillsammans pratade under rubriken ”Jämställdhet – en förutsättning för morgondagens levande landsbygd” (bilden). De berättade om hur jämställdhetsfrågor hjälper till att driva samhällsutvecklingen, att en inbjudande värdegrund är något av det viktigaste för regional utveckling, och att vi måste tänka annorlunda om vi ska klara långsiktig hållbarhet.

Övriga talare under dagen var: Lina Bjerke (Handelshögskolan Jönköping), Maria Bergstén (Mötesplats Stöcke), Maria Gustavsson (Landsbygdsnätverket), Ann-Helen Meyer von Bremen (journalist och författare), Elin Bystedth (Kristineberg Fritid) och Isak Utsi (Arjeplogs kommun).

Landshövding Helene Hellmark Knutsson och Roland Sjögren, kommunalråd i Lycksele, inledde och avslutade dagen.

Landsbygdsforum i Lycksele den 26 oktober arrangerades av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Lycksele kommun, Leader Lappland och Västerbottens regionala skogsprogram.

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem