Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Möte i Lycksele om landsbygder i förändring

27 oktober 2022

Den 26 november träffades organisationer, ideella föreningar, företag, beslutsfattare, tjänstepersoner och inte minst intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor i Lycksele för att prata om landsbygder i förändring.

Bland talarna fanns Helena Österlind, Västerbottens regionala skogsprogram, och Pär Lärkeryd, Norra skog, som tillsammans pratade under rubriken ”Jämställdhet – en förutsättning för morgondagens levande landsbygd” (bilden). De berättade om hur jämställdhetsfrågor hjälper till att driva samhällsutvecklingen, att en inbjudande värdegrund är något av det viktigaste för regional utveckling, och att vi måste tänka annorlunda om vi ska klara långsiktig hållbarhet.

Övriga talare under dagen var: Lina Bjerke (Handelshögskolan Jönköping), Maria Bergstén (Mötesplats Stöcke), Maria Gustavsson (Landsbygdsnätverket), Ann-Helen Meyer von Bremen (journalist och författare), Elin Bystedth (Kristineberg Fritid) och Isak Utsi (Arjeplogs kommun).

Landshövding Helene Hellmark Knutsson och Roland Sjögren, kommunalråd i Lycksele, inledde och avslutade dagen.

Landsbygdsforum i Lycksele den 26 oktober arrangerades av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Lycksele kommun, Leader Lappland och Västerbottens regionala skogsprogram.

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

1 november 2022

Ny webbplats för Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Nu har kompetenscentret lanserat en ny webbplats.

Läs mer
10 oktober 2022

Äntligen ett fysiskt möte med skogsprogrammets programråd

Den 6 oktober kunde äntligen skogsprogrammets programråd samlas för ett första fysiskt möte. Sammanlagt deltog 19 personer på mötet som hölls på Länsstyrelsen i Umeå. På agendan fanns presentationer och diskussioner om SCA Obbola, Umeå universitet och skogens bär, samt även fotografering inför en utställning på Västerbottens Museum.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

6 oktober 2022

Noterat i nyhetsflödet september 2022

Lyckad invigning av Berga Kunskapsskog. Rekordstor investering för Norra Timber Kåge såg. Tydligare regler för fåglar från 1 oktober. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under september.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

5 oktober 2022

Inspiration i fokus på utbildning i naturvägledning

Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket? Den frågan var utgångspunkten till en utbildning i naturvägledning som Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram arrangerade i samverkan med SLU:s Centrum för naturvägledning i månadsskiftet september-oktober. Sammanlagt deltog nästan 40 personer från många olika organisationer och företag i utbildningen.

Läs mer
Hem Hem