Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Ny webbplats för Trees For Me

1 november 2022
Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Det koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

Centret är en plattform där akademi, myndigheter och industrin/samhället går samman för att utveckla vetenskapsbaserade, innovativa lösningar för, och bygger framtida kompetens inom, ett nytt försörjningssystem för skogsbiomassa. De vetenskapliga lösningarna ska kunna tillämpas i omvandlingen till högvärdiga material och energiprodukter, och utvecklas genom att kombinera expertis längs hela den skogsbaserade värdekedjan.

Trees For Me:s vision är att bli en internationellt ledande, tvärvetenskaplig och vetenskapsbaserad plattform. Centret ska möjliggöra framtida och hållbara skogsbaserade värdekedjor för utveckling och produktion av högvärdiga material och energiprodukter från snabbväxande lövträd, samt säkra kunskapsförsörjningen inom området. Det övergripande målet med Trees For Me är att säkerställa hållbar biomassaproduktion från snabbväxande lövträd med säkerhet och flexibilitet vad gäller utbud och kvalitet. Centret ska även säkerställa effektiva och hållbara värdekedjor för bioraffinaderier för träbaserade råvaror och bränslesortiment, samt arbeta för att minska målkonflikter inom området.

Nu har Trees For Me lanserat en ny webbplats. Klicka här för att komma till webbplatsen och lära dig mer om kompetenscentret.

Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer. Även Västerbottens regionala skogsprogram är med på ett hörn.

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

15 januari 2024

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Läs mer
Hem Hem