Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Ny webbplats för Trees For Me

1 november 2022
Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Det koordineras från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, Skåne.

Centret är en plattform där akademi, myndigheter och industrin/samhället går samman för att utveckla vetenskapsbaserade, innovativa lösningar för, och bygger framtida kompetens inom, ett nytt försörjningssystem för skogsbiomassa. De vetenskapliga lösningarna ska kunna tillämpas i omvandlingen till högvärdiga material och energiprodukter, och utvecklas genom att kombinera expertis längs hela den skogsbaserade värdekedjan.

Trees For Me:s vision är att bli en internationellt ledande, tvärvetenskaplig och vetenskapsbaserad plattform. Centret ska möjliggöra framtida och hållbara skogsbaserade värdekedjor för utveckling och produktion av högvärdiga material och energiprodukter från snabbväxande lövträd, samt säkra kunskapsförsörjningen inom området. Det övergripande målet med Trees For Me är att säkerställa hållbar biomassaproduktion från snabbväxande lövträd med säkerhet och flexibilitet vad gäller utbud och kvalitet. Centret ska även säkerställa effektiva och hållbara värdekedjor för bioraffinaderier för träbaserade råvaror och bränslesortiment, samt arbeta för att minska målkonflikter inom området.

Nu har Trees For Me lanserat en ny webbplats. Klicka här för att komma till webbplatsen och lära dig mer om kompetenscentret.

Trees For Me finansieras av Energimyndigheten och 50 andra aktörer, från akademin och företag till intresseorganisationer. Även Västerbottens regionala skogsprogram är med på ett hörn.

Fler nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

27 oktober 2022

Möte i Lycksele om landsbygder i förändring

Den 26 oktober träffades organisationer, ideella föreningar, företag, beslutsfattare, tjänstepersoner och inte minst intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor i Lycksele för att prata om landsbygder i förändring.

Läs mer
10 oktober 2022

Äntligen ett fysiskt möte med skogsprogrammets programråd

Den 6 oktober kunde äntligen skogsprogrammets programråd samlas för ett första fysiskt möte. Sammanlagt deltog 19 personer på mötet som hölls på Länsstyrelsen i Umeå. På agendan fanns presentationer och diskussioner om SCA Obbola, Umeå universitet och skogens bär, samt även fotografering inför en utställning på Västerbottens Museum.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

6 oktober 2022

Noterat i nyhetsflödet september 2022

Lyckad invigning av Berga Kunskapsskog. Rekordstor investering för Norra Timber Kåge såg. Tydligare regler för fåglar från 1 oktober. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under september.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

5 oktober 2022

Inspiration i fokus på utbildning i naturvägledning

Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket? Den frågan var utgångspunkten till en utbildning i naturvägledning som Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram arrangerade i samverkan med SLU:s Centrum för naturvägledning i månadsskiftet september-oktober. Sammanlagt deltog nästan 40 personer från många olika organisationer och företag i utbildningen.

Läs mer
Hem Hem