Kulturmiljövård

Temaområdet genomförde sina skrivarverkstäder den 5 och 18 juni 2019. Rapporten finns att ladda ner som PDF längre ned på den här sidan.

Kulturmiljövård

I den här rapporten ger representanter för myndigheter, museer, ideella organisationer och en sameby sin syn på hur kulturmiljövården är organiserad i Västerbottens skogar, vilka värden kulturmiljövården skapar idag, samt kulturmiljövårdens utmaningar och möjligheter.

I rapporten beskrivs hur kulturmiljövården kopplad till den västerbottniska skogen skapar kunskapsvärden, vetenskapliga värden och pedagogiska värden, samt att kulturarv som bevaras, används och utvecklas spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

De personer som har bidragit i skrivandet av rapporten ser också en del utmaningar. Skogsbruket utgör det största hotet för kulturlämningar i skogen. Andra utmaningar är bristfälliga kunskapsunderlag och begränsade resurser.

De möjligheter som beskrivs i rapporten handlar bland annat om minskade skador i samband med skogsbruk, bättre kunskapsunderlag och mer resurser, samt mer forskning och kommunikation om kulturarvet i de västerbottniska skogarna.

 

Ladda ner PDF

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbottens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem