Kulturmiljövård

Temaområdet har genomfört sina skrivarverkstäder den 5 och 18 juni. Delrapporten publiceras så snart den är justerad. I skrivandet har följande personer deltagit: Ann-Kristin Unander (Skogsstyrelsen), Berit Andersson (Västerbottens Museum), Bo Nilsson (Västerbottens läns Hembygdsförbund), Dag Lantz (Länsstyrelsen Västerbotten), Jeanette Joelsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Katrine Nygren (Länsstyrelsen Västerbotten), Lage Johansson (Skellefteå Museum) och Lasse Kuhmunen (Vilhelmina södra sameby).

DelrapportKulturmiljövård

Hem Hem