Kulturmiljövård

Temaområdet genomförde sina skrivarverkstäder den 5 och 18 juni. Rapporten publiceras så snart den är justerad.

Kulturmiljövård

Följande personer deltog i skrivarverkstäderna: Ann-Kristin Unander (Skogsstyrelsen), Berit Andersson (Västerbottens Museum), Bo Nilsson (Västerbottens läns Hembygdsförbund), Dag Lantz (Länsstyrelsen Västerbotten), Jeanette Joelsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Katrine Nygren (Länsstyrelsen Västerbotten), Lage Johansson (Skellefteå Museum) och Lasse Kuhmunen (Vilhelmina södra sameby).
Anders Esselin är redaktör för rapporten.
Ladda ner PDF

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbottens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem