Jämställd skogssektor

Syfte: Att vara ett stöd i jämställdhetsfrågor för regionala aktörer inom skogssektorn 

Mål: Ett jämställt Västerbotten, där kvinnor och män, flickor och pojkar har samma makt att påverka samhället, sina liv och länets utveckling.

Projekttid: Projektet startade 2010 och fortsätter utan sluttid

Projektägare: Länsstyrelsen Västerbotten (2011–2020 inom ramen för Skogsriket och Skogslänet, 2021 och framåt inom ramen för Västerbottens regionala skogsprogram)

Projektledare: Monica Forsman (Länsstyrelsen Västerbotten) och Helena Österlind (Klabböle konsult AB)

Finansiärer: Västerbottens regionala skogsprogram

 

Delrapporter från projektet

Loggbok för en jämställd skogssektor. Monica Forsman och Helena Österlind (2022)

Jämställd skogssektor. Jämställdhetsrevision – från handling till resultat. Monica Forsman (2020), Länsstyrelsen Västerbotten

JÄMLYS – en jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten. Helena Österlind (2020), Länsstyrelsen Västerbotten

Avsiktsförklaring jämställd skogssektor, Skogslänet Västerbotten

JämLYS – en Jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten. Helena Österlind (2011), Länsstyrelsen Västerbotten

 

Artiklar på Skogsprogram Västerbottens webbplats om projektet Jämställd skogssektor

Jämställd skogssektor ökar farten med nytt metodmaterial (dec 2021)

Fortsatt fokus på en jämställd skogssektor (dec 2020)

Ny jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten (feb 2020)

 

Andra rapporter och artiklar om jämställdhet inom skogssektorn

Satsning på jämställd viltförvaltning. Skogsprogram Västerbotten (2021)

Metoo har förändrat skogsbranschens syn på jämställdhet. Tidningen Extrakt (2020)

Hur har Metoo förändrat skogsutbildningarna? Tidningen Extrakt (2020)

Åtgärder för en jämställd skogssektor. Raymond Wide och Maria Högvall Nordin, Skogsstyrelsen (2019)

 

Hem Hem