Samarbete om skog i Barentsregionen

Samarbete om skog i Barentsregionen

Samarbete om skog i Barentsregionen

Barentsregionen med Sverige, Norge, Finland och Ryssland rymmer unik kultur och enorma naturresurser – inte minst skog. Men regionen brottas också med utmaningar som till exempel långa avstånd, klimatförändringar och en gles och åldrande befolkning.

Pilotstudie om biosfärområden

2020 fick Skogsprogram Västerbotten i uppdrag att göra en pilotstudie om Unesco:s biosfärområden i Barentsområdet och möjligheter till samarbeten mellan biosfärområden och mellan biosfärområden och Barentssamarbetets arbetsgrupper. Uppdraget kom från Barentssamarbetets arbetsgrupp för skogssektorn i Barentsområdet.

Klicka här för att ladda ner rapporten: Pilot study of UNESCO Biosphere Reserves within the Barents Region and the possibilities for collaboration

Fler studier

Inspirerade av det vi lärt oss om skog och skogliga verksamheter i Barentsområdet under arbetet med pilotstudien om biosfärområden gjorde vi fler efterforskningar och skrev fler rapporter.

Klicka på nedanstående rapportnamn för att ladda ner rapporterna

Gränsöverskridande samarbete

Under arbetets gång växte en ambition fram om ett gränsöverskridande utbyte och samarbete om skog och skogliga verksamheter. Denna ambition har konkretiserats i en mängd möten med olika organisationer i framför allt Sverige, Finland och Norge, bland andra: Biosfärområde Vindelälven Juhttàtahkka (Sv), Norrbottens regionala skogsprogram (Sv), Leader Tornedalen 2020 (Sv), Norra Karelens regionala skogsprogram (Fi), Norra Karelens biosfärområde (Fi), Oulus regionala skogsprogram (Fi), Rokua Geopark (Fi) och Sør-Varanger kommune (No).

Dessa möten har resulterat i att vi nu står redo för att söka medel från Northern Periphery and Arctic Programme för att genomföra en förstudie som vi hoppas ska kunna leda till ett större, gränsöverskridande projekt om skog och skogliga verksamheter i Barentsregionen. Huvudsökande i förstudien är Skogsprogram Västerbotten, Karelia University of Applied Sciences (Fi) och Kystskogsbruket (No).

Artiklar på Skogsprogram Västerbottens webbplats

Kontaktpersoner

 

Hem Hem