Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

14 januari 2020

Seminarium om Naturvårdbränning och rennäring – effekter på renbete

Den 5 februari 2020 arrangerar länsstyrelsen Västerbotten, inom ramen för projektet Life-Taiga, ett seminarium i Umeå om naturvårdbränningar och effekter på rennäringen. Skogsprogram Västerbotten är medarrangör.

Läs mer
8 januari 2020

Stort intresse för konferens om älgar, skog och betesskador

Den 17 december 2019 arrangerade Skogsprogram Västerbotten – med stöd av skogsprogrammen i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län – en konferens på temat: "Vad vet vi egentligen om älgar, skog och betesskador i norra Sverige". 95 engagerade personer deltog vilket var fullsatt.

Läs mer
8 januari 2020

Skogsprogramkonferens – nu lyfter vi skogen

Den 19 februari arrangerar Skogsprogrammet i Västerbottens län en konferens i Lycksele för att belysa möjligheter och utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. OBS! På grund av få anmälda dag 2 (20 februari) ställs denna dag in.

Läs mer
7 januari 2020

Tyck till om den regionala skogsstrategin!

Nu finns ett förslag till skogsstrategi för Västerbottens län. Alla som vill kan tycka till om förslaget och bidra med synpunkter.

Läs mer
9 december 2019

Konferens 17 december: Älgar, skog och betesskador i norra Sverige

Älgen är högt uppskattad av många, bland annat på grund av den rekreation jakten innebär. Samtidigt vet vi att nationalsymbolen älg orsakar betesskador som är mycket kostsamma för dagens skogsbruk.

Läs mer
19 november 2019

Ny rapport om skogstekniska företag i länet

I dag sysselsätter de skogstekniska företagen i Västerbottens län omkring 1 030 personer varav ca 160 är kvinnor.

Läs mer
Hem Hem