Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

13 april 2021

Brist på skogsråvara begränsar skogsindustrin

Två nya rapporter från Skogsstyrelsen visar att tillgången på svensk skogsråvara begränsar skogsindustrins utbyggnad under de närmaste åren, samtidigt som klimatförändringarna, och riskerna som de för med sig, sätter ytterligare press på brukandet av skogen.

Läs mer
30 mars 2021

Sökes: Studenter som vill göra praktik, ex-jobb, skriva uppsats

Västerbottens regionala skogsprogram vill gärna utveckla samarbetet med universiteten genom att erbjuda studenter möjligheten att göra praktik, ex-jobb eller skriva uppsats inom vårt skogsprogram.

Läs mer

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

29 mars 2021

Nyhetsbrev från Träinnovationsklustret

"Investerare söker sig till hållbara investeringar" och "Snart inflyttning i Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä". Det är två av rubrikerna i det senaste nyhetsbrevet från Träinnovationsklustret Skellefteå kommun.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

1 mars 2021

Ny rapport: Biosfärområden i Barentsregionen

En ny rapport visar att det finns stora möjligheter att utveckla samarbetet mellan olika biosfärområden i Barentsregionen, samt mellan dessa biosfärområden och olika arbetsgrupper inom barentssamarbetet (the Barents Euro-Arctic Cooperation).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2021

SLU i Umeå vill locka fler unga till skogen

För att få fler unga intresserade av skogliga utbildningar och jobb i skogen har SLU i Umeå startat projektet Jakten på klimatsmarta ungdomar.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

15 januari 2021

NY rapport: EU och skogarna

Även om EU formellt saknar rätten att lagstifta om skogen så har beslut, processer och strategier inom EU på många sätt stor betydelse för de svenska skogarna och den verksamhet som bedrivs i de svenska skogarna. Det visar en nyskriven rapport inom Västerbottens regionala skogsprogram.

Läs mer
Hem Hem