Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

2 juni 2021

Regionala utvecklingsmedel till skogsprogrammet och flera andra skogliga projekt

Västerbottens regionala skogsprogram har tilldelats 797 930 kr i regionala utvecklingsmedel för genomförande av strategi och handlingsplan under 2021. – Ett välkommet tillskott för Västerbottens regionala skogsprogram. Det innebär att vi nu kan växla upp vårt genomförandearbete som handlar om att engagera alla skogliga intressenter för att förverkliga möjligheter och bättre hantera utmaningar kopplade till den västerbottniska skogen, säger Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten och ordförande i styrgruppen för skogsprogrammet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 juni 2021

Utbildning i naturvägledning

I september genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en tvådagarsutbildning i naturvägledning. Frågan är: Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket?

Läs mer
1 juni 2021

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i ett stort EU-projekt (SUPERB) med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

5 maj 2021

Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tungt att bära", säger Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten, till Skogen.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

14 april 2021

Expertgrupp för landsbygdsfrågor i Västerbotten

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, har inrättat en expertgrupp för landsbygdsfrågor. Syftet är att expertgruppen ska vara ett rådgivande organ och ett bollplank till landshövdingen i frågor som rör landsbygd och landsbygdsutveckling.

Läs mer
13 april 2021

Samverkan mellan skogsprogram i norr

Träbyggnad, jämställdhet, kunskap och forskning. Det är exempel på områden där Västerbottens regionala skogsprogram samverkar med övriga regionala skogsprogram i norra Sverige.

Läs mer
Hem Hem