Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

15 januari 2021

Satsning på jämställd viltförvaltning

Jägareförbundet vill öka jämställdheten i viltförvaltningen och bland annat ha fler kvinnor som representerar Jägareförbundet i älgförvaltningsgrupperna. Som en del i denna satsning har utbildningen "Älgförvaltning, ekologi och människa" genomförts. Och i Västerbotten har det gett resultat.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

16 december 2020

EU:s taxonomi oroar Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFSN) har skrivit en så kallad position om EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar (taxonomin). I skrivelsen uttrycks oro över de nu föreslagna delegerade akterna från EU-kommissionen. EFSN bedömer att flera förslag i taxonomin försvårar investeringar i förnybara energikällor, vilket i sin tur är negativt för utvecklingen i norra Sverige och för Sveriges klimatarbete överlag.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

11 december 2020

Projekt om tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Den 11 december 2020 hölls ett uppstartsmöte för projektet Tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Syftet med projektet är att skapa ett forum för kunskapsutbyte och förutsättningslösa diskussioner mellan ekologer från skogsbruket, myndigheter, forskning m fl.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

4 december 2020

Fortsatt fokus på en jämställd skogssektor

Jämställdhet i skogssektorn är ett signum för Västerbotten. Detta är en tydlig prioritering under lång tid som grundar sig på den skogliga sektorns betydelse i länet. Nu har en så kallad jämställdhetsrevision genomförts.

Läs mer
4 december 2020

Femtiotal förslag från Skogsutredningen 2019

Den 30 november överlämnade den statliga Skogsutredningen 2019 sitt betänkande med ett femtiotal förslag till regeringen. Utredningens förslag har mötts av både ris och ros från olika aktörer.

Läs mer
26 november 2020

Ny rapport: Ca 4 900 sysselsatta inom skogsnäringarna i Västerbotten

I Västerbottens län är ungefär 4 900 personer sysselsatta inom skogsnäringarna, varav 1 140 inom skogsbruket, 1 200 inom skogsteknikbranschen och 2 550 inom träindustrin. Det framgår av en ny rapport skriven inom ramen för Västerbottens regionala skogsprogram.

Läs mer
Hem Hem