Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

29 mars 2021

Nyhetsbrev från Träinnovationsklustret

"Investerare söker sig till hållbara investeringar" och "Snart inflyttning i Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä". Det är två av rubrikerna i det senaste nyhetsbrevet från Träinnovationsklustret Skellefteå kommun.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

1 mars 2021

Ny rapport: Biosfärområden i Barentsregionen

En ny rapport visar att det finns stora möjligheter att utveckla samarbetet mellan olika biosfärområden i Barentsregionen, samt mellan dessa biosfärområden och olika arbetsgrupper inom barentssamarbetet (the Barents Euro-Arctic Cooperation).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2021

SLU i Umeå vill locka fler unga till skogen

För att få fler unga intresserade av skogliga utbildningar och jobb i skogen har SLU i Umeå startat projektet Jakten på klimatsmarta ungdomar.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

15 januari 2021

NY rapport: EU och skogarna

Även om EU formellt saknar rätten att lagstifta om skogen så har beslut, processer och strategier inom EU på många sätt stor betydelse för de svenska skogarna och den verksamhet som bedrivs i de svenska skogarna. Det visar en nyskriven rapport inom Västerbottens regionala skogsprogram.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

15 januari 2021

Satsning på jämställd viltförvaltning

Jägareförbundet vill öka jämställdheten i viltförvaltningen och bland annat ha fler kvinnor som representerar Jägareförbundet i älgförvaltningsgrupperna. Som en del i denna satsning har utbildningen "Älgförvaltning, ekologi och människa" genomförts. Och i Västerbotten har det gett resultat.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

16 december 2020

EU:s taxonomi oroar Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFSN) har skrivit en så kallad position om EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar (taxonomin). I skrivelsen uttrycks oro över de nu föreslagna delegerade akterna från EU-kommissionen. EFSN bedömer att flera förslag i taxonomin försvårar investeringar i förnybara energikällor, vilket i sin tur är negativt för utvecklingen i norra Sverige och för Sveriges klimatarbete överlag.

Läs mer
Hem Hem