Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

26 november 2020

Ny rapport: Ca 4 900 sysselsatta inom skogsnäringarna i Västerbotten

I Västerbottens län är ungefär 4 900 personer sysselsatta inom skogsnäringarna, varav 1 140 inom skogsbruket, 1 200 inom skogsteknikbranschen och 2 550 inom träindustrin. Det framgår av en ny rapport skriven inom ramen för Västerbottens regionala skogsprogram.

Läs mer
6 november 2020

Ny rapport: Regionala skogsprogram i Finland

I Finland har man jobbat med regionala skogsprogram i drygt 20 år. Under denna tid har programmen utvecklats mycket, t ex när det gäller organisation, arbetssätt och finansiering. För att ta del av de finländska skogsprogrammens erfarenheter och lärdomar har Västerbottens regionala skogsprogram nu skrivit en rapport om de finska regionala skogsprogrammen.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

28 oktober 2020

Omfattande arbete med skogsskador

Skogsstyrelsen har nu ett extra stort fokus på arbete med skogsskador. Bland annat har myndigheten startat ett samverkansprojekt kring multiskadad ungskog i norra Sverige. Och i Västerbotten genomförs digitala träffar där produktivare ungskogar och skogsskador diskuteras.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

1 oktober 2020

Pilotstudie om biosfärområden inom Barentsregionen

Länsstyrelsen Västerbotten har tilldelats 150 000 kr för att genomföra en pilotstudie om biosfärområden inom Barentsregionen. Studien är en del i genomförandet av den internationella dimensionen av det nationella skogsprogrammet.

Läs mer
21 augusti 2020

Videofilmer om skogsprogrammets styrgrupps visioner och förväntningar

I tre korta videofilmer berättar styrgruppen för Västerbottens regionala skogsprogram om sina visioner för skogen och förväntningar på skogsprogrammet.

Läs mer
21 augusti 2020

Kortversion av strategi för Västerbottens regionala skogsprogram nu tillgänglig

Nu finns en layotad kortversion av strategi för Västerbottens regionala skogsprogram tillgänglig. Ladda gärna ned och sprid!

Läs mer
Hem Hem