Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

10 februari 2023

Projekt om biologisk mångfald avslutas med öppet webinarium

Många nya lärdomar och insikter – både när det gäller befintlig kunskap och mätbarhet. Det är det övergripande resultatet från Västerbottens regionala skogsprograms projekt "Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar". Den 24 mars anordnas ett öppet webinarium för att diskutera projektets lärdomar och resultat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 februari 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter januari 2023

Gröna steg ska underlätta att nå miljömålet för skogen. 250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar. Lokalt stora skador på skog. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 februari 2023

Unga ledare för regionalt skogligt ungdomsråd sökes

Ungdomsrådet är en satsning inom Skogsprogram Västerbotten i samverkan med forskningsplattformen Future Forests. Nu söker vi två–tre ungdomar som vill leda ungdomsrådet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

12 januari 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad. En tredjedel av vattnen i skogen saknade kantzoner. Uppemot hälften av en minskad avverkning i Sverige kan flytta till andra länder. Mer skador på kulturlämningar i norra Norrland 2022. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

7 december 2022

Noterat i nyhetsflödet oktober och november 2022

Europas skogars motståndskraft mot klimatförändringar ska undersökas. Forskare framställer el ur trä. Kyrkan lovar anpassa skogsbruk i renskötselområden. Fler järvar men färre lodjur i Västerbottens län. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under oktober och november.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

1 december 2022

Nyhetssvep departement och myndigheter

Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035. Dikeskartan – mer än bara en karta. Hyggesfritt allt hetare. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer
Hem Hem