Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

31 oktober 2021

Programrådsmöte med spännande diskussioner

Den 19 oktober träffades programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram för andra gången. Bland annat fördes spännande diskussioner om hur olika företag och organisationer kan jobba tillsammans inom ramen för skogsprogrammet.

Läs mer
18 oktober 2021

Mer hat, hot och trakasserier i skogen

Företrädare för skogsbruket i Västerbotten vittnar om att problem med hat, hot, trakasserier och sabotage ökar. Och renskötare upplever att "vardagsrasismen" mot samer blivit mer synlig. Flera ser sociala medier som en grogrund för det allt hätskare debattklimatet.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

8 oktober 2021

Stort intresse för webinarium om EU:s skogsstrategi

130 personer deltog i webinariet om EU:s skogsstrategi som arrangerades av Västerbottens regionala skogsprogram, Region Västerbotten och North Sweden European Office den 7 oktober.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

7 oktober 2021

Ny definition av hyggesfritt skogsbruk

"Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor." Så lyder Skogsstyrelsens nya definition av hyggesfritt skogsbruk.

Läs mer
6 oktober 2021

Regeringens budgetprop: Skydd av natur och främjande av skogsnäringen

Regeringen vill skydda värdefull natur och samtidigt främja skogsnäringen. Det är kontentan av den skogspolitiska inriktningen i budgetpropositionen för 2022.

Läs mer
30 september 2021

Noterat i nyhetsflödet september 2021

SLU storsatsar på forskning om diken och torvmarker. Skogsstyrelsen arbetar intensivt med ansökningar om avverkning i fjällnära skog. Detta och mycket annat kan noteras i nyhetsflödet under september.

Läs mer
Hem Hem