Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

21 december 2021

Noterat i nyhetsflödet december 2021

25 000 hektar allmänningeskogar blir reservat i Västerbotten. Så kan skogen skötas för att gynna rennäringen. Målbilder ger ökad samsyn om miljöhänsyn. Om detta och mycket mer som vi noterat i nyhetsflödet under december 2021 kan du läsa här.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

13 december 2021

Avverkning i Västerbotten nu lika stor som tillgänglig tillväxt

Skogen i Västerbotten växer som aldrig förr. Men även avverkningen är mer omfattande än tidigare. År 2020 avverkades så gott som hela den tillgängliga tillväxten, drygt 9 miljoner skogskubikmeter. När dessutom efterfrågan på skogsråvara i framtiden förmodas öka än mer, blir frågan hur detta behov ska tillfredsställas. Och hur naturvård och rennäring påverkas.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

10 december 2021

Jämställd skogssektor ökar farten med nytt metodmaterial

I Västerbotten har arbetet med jämställdhet i skogssektorn tagit ny fart. Nu ska fler aktörer engageras och två av dessa är Jägareförbundet och Träbransch Norr.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

7 december 2021

Naturnära jobb avslutas 2022

Städade stränder, uppmärkta leder, inventeringar, spångning, och upprustade rastplatser är några uppdrag som utförts av personer anställda inom satsningen Naturnära jobb. I Västerbotten har ett 40-tal personer sysselsatts under 2021. Men nu förbereds en nedstängning av verksamheten den sista december 2022.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 december 2021

Noterat i nyhetsflödet november 2021

Rekordmånga LONA-projekt i Västerbotten. Nya digitala dikeskartor. Blandad skog bra ur flera perspektiv. Detta och mycket annat kan noteras i nyhetsflödet under november.

Läs mer
26 november 2021

Uppstartsmöte för arbetsgrupper inom skogsprogrammet

Den 25 november hölls ett första möte för deltagare i de arbetsgrupper som håller på att formas inom Västerbottens regionala skogsprogram. Tolv personer från olika skogliga verksamheter deltog, plus fem personer från skogsprogrammets sekretariat.

Läs mer
Hem Hem