Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

8 november 2021

Många nya fornlämningar hittas varje år i Västerbottens skogar

Det finns fortfarande stora mängder fornlämningar som ännu inte har hittats i Västerbottens skogar. En del har man träffat på under den fornminnesinventering som pågår 2020–2021. "Ifjol och i år har vi hittat ungefär 250 lämningar per år, men det finns ju hur mycket som helst", säger Berit Andersson, arkeolog vid Västerbottens museum.

Läs mer
1 november 2021

Noterat i nyhetsflödet oktober 2021

Västerbottens län är det län i Sverige där avverkningen är störst. Setra fördubblar sin produktion i Malå. Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First. Indexator i Vindeln är nominerat till jämställdhetspris. Detta och mycket annat kan noteras i nyhetsflödet under oktober.

Läs mer
31 oktober 2021

Programrådsmöte med spännande diskussioner

Den 19 oktober träffades programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram för andra gången. Bland annat fördes spännande diskussioner om hur olika företag och organisationer kan jobba tillsammans inom ramen för skogsprogrammet.

Läs mer
18 oktober 2021

Mer hat, hot och trakasserier i skogen

Företrädare för skogsbruket i Västerbotten vittnar om att problem med hat, hot, trakasserier och sabotage ökar. Och renskötare upplever att "vardagsrasismen" mot samer blivit mer synlig. Flera ser sociala medier som en grogrund för det allt hätskare debattklimatet.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

8 oktober 2021

Stort intresse för webinarium om EU:s skogsstrategi

130 personer deltog i webinariet om EU:s skogsstrategi som arrangerades av Västerbottens regionala skogsprogram, Region Västerbotten och North Sweden European Office den 7 oktober.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

7 oktober 2021

Ny definition av hyggesfritt skogsbruk

"Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor." Så lyder Skogsstyrelsens nya definition av hyggesfritt skogsbruk.

Läs mer
Hem Hem