Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

2 december 2021

Noterat i nyhetsflödet november 2021

Rekordmånga LONA-projekt i Västerbotten. Nya digitala dikeskartor. Blandad skog bra ur flera perspektiv. Detta och mycket annat kan noteras i nyhetsflödet under november.

Läs mer
26 november 2021

Uppstartsmöte för arbetsgrupper inom skogsprogrammet

Den 25 november hölls ett första möte för deltagare i de arbetsgrupper som håller på att formas inom Västerbottens regionala skogsprogram. Tolv personer från olika skogliga verksamheter deltog, plus fem personer från skogsprogrammets sekretariat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

12 november 2021

Drygt 120 gymnasieungdomar på seminarium om skogs- och träindustrin

Den 11 november arrangerades seminariet En hållbar framtid för ett bättre vardag i Skellefteå. Seminariet vände sig till gymnasieungdomar och över 120 personer deltog på dagen.

Läs mer
12 november 2021

Högnivåmöte om de regionala skogsprogrammen i norra Sverige

En mer utvecklad dialog och samverkan krävs för att lyckas med de regionala skogsprogrammen. Det konstaterades vid ett "högnivåmöte" på residenset i Umeå den 10 november. Deltagare var landshövdingar och regionråd från de fyra nordligaste länen, generaldirektören för Skogsstyrelsen, samt andra chefer och medarbetare från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Regionerna.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

8 november 2021

Många nya fornlämningar hittas varje år i Västerbottens skogar

Det finns fortfarande stora mängder fornlämningar som ännu inte har hittats i Västerbottens skogar. En del har man träffat på under den fornminnesinventering som pågår 2020–2021. "Ifjol och i år har vi hittat ungefär 250 lämningar per år, men det finns ju hur mycket som helst", säger Berit Andersson, arkeolog vid Västerbottens museum.

Läs mer
1 november 2021

Noterat i nyhetsflödet oktober 2021

Västerbottens län är det län i Sverige där avverkningen är störst. Setra fördubblar sin produktion i Malå. Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First. Indexator i Vindeln är nominerat till jämställdhetspris. Detta och mycket annat kan noteras i nyhetsflödet under oktober.

Läs mer
Hem Hem