Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

10 december 2021

Jämställd skogssektor ökar farten med nytt metodmaterial

I Västerbotten har arbetet med jämställdhet i skogssektorn tagit ny fart. Nu ska fler aktörer engageras och två av dessa är Jägareförbundet och Träbransch Norr.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

7 december 2021

Naturnära jobb avslutas 2022

Städade stränder, uppmärkta leder, inventeringar, spångning, och upprustade rastplatser är några uppdrag som utförts av personer anställda inom satsningen Naturnära jobb. I Västerbotten har ett 40-tal personer sysselsatts under 2021. Men nu förbereds en nedstängning av verksamheten den sista december 2022.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 december 2021

Noterat i nyhetsflödet november 2021

Rekordmånga LONA-projekt i Västerbotten. Nya digitala dikeskartor. Blandad skog bra ur flera perspektiv. Detta och mycket annat kan noteras i nyhetsflödet under november.

Läs mer
26 november 2021

Uppstartsmöte för arbetsgrupper inom skogsprogrammet

Den 25 november hölls ett första möte för deltagare i de arbetsgrupper som håller på att formas inom Västerbottens regionala skogsprogram. Tolv personer från olika skogliga verksamheter deltog, plus fem personer från skogsprogrammets sekretariat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

12 november 2021

Drygt 120 gymnasieungdomar på seminarium om skogs- och träindustrin

Den 11 november arrangerades seminariet En hållbar framtid för ett bättre vardag i Skellefteå. Seminariet vände sig till gymnasieungdomar och över 120 personer deltog på dagen.

Läs mer
12 november 2021

Högnivåmöte om de regionala skogsprogrammen i norra Sverige

En mer utvecklad dialog och samverkan krävs för att lyckas med de regionala skogsprogrammen. Det konstaterades vid ett "högnivåmöte" på residenset i Umeå den 10 november. Deltagare var landshövdingar och regionråd från de fyra nordligaste länen, generaldirektören för Skogsstyrelsen, samt andra chefer och medarbetare från länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Regionerna.

Läs mer
Hem Hem