Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

27 september 2021

Brist på virke för mindre träindustrier

Under 2021 har efterfrågan på träråvara varit hög och virkespriserna har stigit kraftigt. Det har gjort att många mindre träindustrier i Västerbotten har haft svårt att få tag i råvara.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

13 september 2021

Utbildning i naturvägledning inställd

På grund av för få anmälda deltagare tvingas vi ställa in utbildningen i naturvägledning den 22 och 29 september 2021. Utbildningen var ett samarbeta mellan Västerbottens regionala skogsprogram och Centrum för naturvägledning, SLU.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

30 augusti 2021

Stöd till internationellt samarbetsprojekt om mångbruk av skog

Västerbottens regionala skogsprogram har beviljats stöd av nationella skogsprogrammet/Skogsstyrelsen för projektet Sustainable development of local communities – by multiple use of forests.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

23 augusti 2021

Stort behov av röjning

Röjning vid rätt tidpunkt och på rätt sätt är ett effektivt sätt att gynna både värdetillväxt och virkeskvalité på de träd som lämnas. Men på många håll är röjningen eftersatt. – Behoven av röjning är enorma. När jag är ute längs vägarna ser jag röjningsbehov överallt, säger Henrik Gillblad, Norra Skog, i en artikel på Norra Skogs webbplats.

Läs mer
10 augusti 2021

Noterat i nyhetsflödet i juni och juli 2021

Under sommaren har det hänt en hel del på internationell och nationell nivå som kan komma att påverka Västerbottens skogar och skogliga verksamheter, bland annat har EU lanserat en ny skogsstrategi. Flera regionala nyheter kan också noteras från sommaren, bland annat har Länsstyrelsen gjort stora satsningar på tillgänglig natur.

Läs mer
23 juni 2021

Första mötet för brett sammansatt programråd

Den 16 juni genomfördes ett första möte med Västerbottens regionala skogsprograms nya programråd. På mötet presenterades och diskuterades Västerbottens regionala skogsprogram och vilken roll ett regionalt skogsprogram kan spela. Ett syfte med mötet var också att medlemmarna i programrådet skulle lära känna varandra.

Läs mer
Hem Hem