Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

3 mars 2022

Flera projekt för att utveckla bärbranchen

Just nu pågår flera stora projekt för att utveckla bärbranschen. Forskningsinstitutet RISE och Umeå universitet är drivande.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

25 februari 2022

Ny rapport: Mångbruk av skog i Barentsområdet

Mångbruk av skog är en stor möjlighet för en hållbar utveckling av lokala samhällen i Barentsregionen. Det är slutsatsen i en ny rapport som är framtagen inom ramen för Västerbottens regionala skogsprogram.

Läs mer
14 februari 2022

2021 ett händelserikt år i skogsprogrammet

2021 var ett händelserikt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Trots pandemin var det ett bra driv i genomförandearbetet. Vi har också upplevt ett fortsatt fantastisk stöd och stort deltagande från forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer. Det är vi mycket tacksamma för.

Läs mer
14 februari 2022

Debattartikel: Fyra norrlandslän i gemensam satsning på skogen

I en debattartikel presenterar Regioner och länsstyrelser i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, tillsammans med Skogsstyrelsen en gemensam satsning på skogen för hållbar utveckling i norra Sverige.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

31 januari 2022

Noterat i nyhetsflödet januari 2022

En internationell forskningsrapport drar slutsatsen att klimatnyttan är större i de delar av barrskogsbältet där skogen brukas. En annan forskningsrapport konstaterar att samebyar missgynnas när mark exploateras. Och Holmen kampanjar för att locka arbetskraft till sågverk i Västerbotten. Om detta och mycket mer som vi noterat i nyhetsflödet under januari 2022 kan du läsa här.

Läs mer

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

21 januari 2022

Ny rapport: Träindustrins värdekedja i Västerbotten

Träindustrin i Västerbotten är viktig för ekonomi och sysselsättning i hela Västerbotten. Framtiden för branschen ser också ljus ut, men om man tittar på hela träindustrins värdekedja så finns det förbättringspotential. Det konstateras i en ny rapport som skrivits inom ramen för Västerbottens regionala skogsprogram.

Läs mer
Hem Hem