Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Bra diskussioner om skogens mångbruk

13 juni 2023

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Under maj och juni har möten i Grannäs/Sorsele, Lycksele, Boden och Överkalix, samt ett digitalt möte, genomförts inom förstudien (se Förstudie om mångbruk i norr). Vi har också haft en workshop med programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram, skickat ut enkät till programrådet för Norrbottens regionala skogsprogram och gjort intervjuer med privata skogsägare, naturturismföretagare, renskötare, representanter för olika organisationer med flera.

Preliminära resultat

Preliminära resultat från dessa möten och intervjuer är att det finns flera hinder för skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag att utveckla sin verksamhet, bland annat:

  • Svårt att förvärva mark för småskaligt skogsbruk och mångbruk
  • Låg förädlingsgrad och problem med lönsamhet
  • Kunskapsbrist och brist på stöd till mångbruksföretag
  • Brist på landsbygdspolitik och grundläggande förutsättningar

Det har också framkommit många förslag på aktiviteter i ett eventuellt genomförandeprojekt, bland annat:

  • Kompetensutveckling och kunskapsspridning
  • Nätverkande, samarbete och partnerskap
  • Konflikthantering

Sista september ska förstudien vara klar och även en ansökan om finansiering av ett större genomförandeprojekt.

Vad är mångbruk?

Mångbruk av skog innebär att skogen används för flera olika syften – såväl kommersiella som icke-kommersiella. Det kan betyda att olika verksamheter utförs på olika platser i skogen eller att flera verksamheter pågår på samma plats samtidigt. Exempel på mångbruksverksamhet: skogsbruk, naturturism, rennäring, naturvård, träförädling, småskaligt trähusbyggande, bär- och svampförädling jakt, trivsel, ideellt föreningsliv, rekreation, folkhälsa och arena för kulturyttringar.

Kontaktpersoner

Anders Esselin 070-273 09 45, info@skogsprogramvasterbotten.se

Victoria Bystedt, 070-605 62 53, victoria.bystedt@lansstyrelsen.se 

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

15 januari 2024

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Läs mer
Hem Hem