Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Bra diskussioner om skogens mångbruk

13 juni 2023

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Under maj och juni har möten i Grannäs/Sorsele, Lycksele, Boden och Överkalix, samt ett digitalt möte, genomförts inom förstudien (se Förstudie om mångbruk i norr). Vi har också haft en workshop med programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram, skickat ut enkät till programrådet för Norrbottens regionala skogsprogram och gjort intervjuer med privata skogsägare, naturturismföretagare, renskötare, representanter för olika organisationer med flera.

Preliminära resultat

Preliminära resultat från dessa möten och intervjuer är att det finns flera hinder för skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag att utveckla sin verksamhet, bland annat:

  • Svårt att förvärva mark för småskaligt skogsbruk och mångbruk
  • Låg förädlingsgrad och problem med lönsamhet
  • Kunskapsbrist och brist på stöd till mångbruksföretag
  • Brist på landsbygdspolitik och grundläggande förutsättningar

Det har också framkommit många förslag på aktiviteter i ett eventuellt genomförandeprojekt, bland annat:

  • Kompetensutveckling och kunskapsspridning
  • Nätverkande, samarbete och partnerskap
  • Konflikthantering

Sista september ska förstudien vara klar och även en ansökan om finansiering av ett större genomförandeprojekt.

Vad är mångbruk?

Mångbruk av skog innebär att skogen används för flera olika syften – såväl kommersiella som icke-kommersiella. Det kan betyda att olika verksamheter utförs på olika platser i skogen eller att flera verksamheter pågår på samma plats samtidigt. Exempel på mångbruksverksamhet: skogsbruk, naturturism, rennäring, naturvård, träförädling, småskaligt trähusbyggande, bär- och svampförädling jakt, trivsel, ideellt föreningsliv, rekreation, folkhälsa och arena för kulturyttringar.

Kontaktpersoner

Anders Esselin 070-273 09 45, info@skogsprogramvasterbotten.se

Victoria Bystedt, 070-605 62 53, victoria.bystedt@lansstyrelsen.se 

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer
Hem Hem