Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

30 augusti 2021

Stöd till internationellt samarbetsprojekt om mångbruk av skog

Västerbottens regionala skogsprogram har beviljats stöd av nationella skogsprogrammet/Skogsstyrelsen för projektet Sustainable development of local communities – by multiple use of forests.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

23 augusti 2021

Stort behov av röjning

Röjning vid rätt tidpunkt och på rätt sätt är ett effektivt sätt att gynna både värdetillväxt och virkeskvalité på de träd som lämnas. Men på många håll är röjningen eftersatt. – Behoven av röjning är enorma. När jag är ute längs vägarna ser jag röjningsbehov överallt, säger Henrik Gillblad, Norra Skog, i en artikel på Norra Skogs webbplats.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 augusti 2021

Noterat i nyhetsflödet i juni och juli 2021

Under sommaren har det hänt en hel del på internationell och nationell nivå som kan komma att påverka Västerbottens skogar och skogliga verksamheter, bland annat har EU lanserat en ny skogsstrategi. Flera regionala nyheter kan också noteras från sommaren, bland annat har Länsstyrelsen gjort stora satsningar på tillgänglig natur.

Läs mer
23 juni 2021

Första mötet för brett sammansatt programråd

Den 16 juni genomfördes ett första möte med Västerbottens regionala skogsprograms nya programråd. På mötet presenterades och diskuterades Västerbottens regionala skogsprogram och vilken roll ett regionalt skogsprogram kan spela. Ett syfte med mötet var också att medlemmarna i programrådet skulle lära känna varandra.

Läs mer
2 juni 2021

Regionala utvecklingsmedel till skogsprogrammet och flera andra skogliga projekt

Västerbottens regionala skogsprogram har tilldelats 797 930 kr i regionala utvecklingsmedel för genomförande av strategi och handlingsplan under 2021. – Ett välkommet tillskott för Västerbottens regionala skogsprogram. Det innebär att vi nu kan växla upp vårt genomförandearbete som handlar om att engagera alla skogliga intressenter för att förverkliga möjligheter och bättre hantera utmaningar kopplade till den västerbottniska skogen, säger Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten och ordförande i styrgruppen för skogsprogrammet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 juni 2021

Utbildning i naturvägledning

I september genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en tvådagarsutbildning i naturvägledning. Frågan är: Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket?

Läs mer
Hem Hem