Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter från skogsprogrammet

Nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 juni 2021

Utbildning i naturvägledning

I september genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en tvådagarsutbildning i naturvägledning. Frågan är: Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket?

Läs mer
1 juni 2021

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i ett stort EU-projekt (SUPERB) med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

5 maj 2021

Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tungt att bära", säger Monica Forsman, Länsstyrelsen Västerbotten, till Skogen.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

14 april 2021

Expertgrupp för landsbygdsfrågor i Västerbotten

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, har inrättat en expertgrupp för landsbygdsfrågor. Syftet är att expertgruppen ska vara ett rådgivande organ och ett bollplank till landshövdingen i frågor som rör landsbygd och landsbygdsutveckling.

Läs mer
13 april 2021

Samverkan mellan skogsprogram i norr

Träbyggnad, jämställdhet, kunskap och forskning. Det är exempel på områden där Västerbottens regionala skogsprogram samverkar med övriga regionala skogsprogram i norra Sverige.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

13 april 2021

Brist på skogsråvara begränsar skogsindustrin

Två nya rapporter från Skogsstyrelsen visar att tillgången på svensk skogsråvara begränsar skogsindustrins utbyggnad under de närmaste åren, samtidigt som klimatförändringarna, och riskerna som de för med sig, sätter ytterligare press på brukandet av skogen.

Läs mer
Hem Hem