Skogskunskap

Kunskapen om skogen och skogssektorn är stor, men samtidigt ofullständig och i ständig utveckling. Ibland pekar all tillgänglig kunskap åt samma håll, men lika ofta spretar kunskapen – även den vetenskapliga – åt olika håll. Vilken kunskap vi väljer att tro på säger ofta mer om oss själva och vilka grundläggande värderingar vi har än själva kunskapen.

Här tillgängliggör vi en del kunskap om skogen och skogssektorn. Vi hävdar inte att det är fakta, men hoppas att den ska kunna fungera som inspiration och underlag för konstruktiva diskussioner inom skogsprogrammet.

Hem Hem